Pærebladlus Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Brun pærebladlus
Rød pærebladlus