Larver af målere Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Frostmålerens larve
Lille frostmålers larve