Middeldatabasen   18. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

DFF
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,8; 1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
DFF
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
420,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Majs 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
Vintersæd 0,200 l/ha  5,00 BI/l
Vårsæd 0,150 l/ha  6,67 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,956 l/ha 1,05 B/l
Miljøeffekt 3,94 l/ha 0,254 B/l
I alt 0,770 l/ha 1,30 B/l
 
Pesticidafgift: 192 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-416
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadium 28.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. okt. 2009 15. jan. 2027 Off-label godkendelse af DFF til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. nov. 2011 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i purløg til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. maj 2012 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i gulerod, pastinak og persillerod. Registreringsindehaver: Niels Ege Nielsen, Limfjords
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i priklebede med planteskolekulturer
Godkendt 9. dec. 2013 15. jan. 2027 DFF, reg.nr. 18-416
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. jan. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. jul. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. aug. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF, reg.nr. 18-416, til mindre anvendelse i frøgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. aug. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. okt. 2015 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ukrudt i pære og æble
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. maj 2016 15. jan. 2027 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ærenpris i fodermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i timian til frøproduktion i etableringsfasen forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF, reg.nr. 18-416, til mindre anvendelse i frøgræs forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ukrudt i pære og æble forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF (18-416) til mindre anvendelse mod ærenpris i fodermajs forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs
Under revurdering 16. jan. 2027 31. dec. 2099 DFF, reg.nr. 18-416, under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af DFF til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i purløg til frøproduktion forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i gulerod, pastinak og persillerod. Registreringsindehaver: Niels Ege Nielsen, Limfjords. Godkendelse forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse i priklebede med planteskolekulturer forlænget mens DFF er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Godkendelse af DFF til mindre anvendelse mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben forlænget mens DFF er under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
F1 / 12
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt DFF (hvid væske) og Oxitril (mørk væske) og fyld op med den resterende vandmængde. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.
Rengøring
Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Boxer, Broadway, Catch, Cleave, Cossack OD, Foxtrot, Hussar OD, Hussar Plus OD, Mateno Duo SC 600, Pixxaro EC, Primera Super, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Rexade 440, Serrate, Starane XL, Zypar, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Adimax, Ally 20 SX, ATR Floclopy, Boxer 800 EC, CCC 750, Curbatur, Cycocel 750, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Fidox EC, Flight Xtra, Flurostar XL, Glacis, Glyphomax 48 HL, Glyphomax 480 HL, Glyphomax 480 SL, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Prosulfocarb, LFS Prothioconazol, Mixin, Mustang forte, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Primus 250 WG, Profound, Proline Xpert EC 240, Ricorso, Roxy EC, Saracen Delta Max, Saracen M, Savvy, Starane 333 HL, Stomp CS, Tombo, Topik EC, Trimmer 500 WG, Trimmer SG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt 0,06-0,12 lEfterår på ukrudtets stadium 00-12 (maks. 2 løvblade) Maks. 1 behandling pr. vækstår. Må ikke anvendes senere end vækststadium 28.
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt 0,12-0,24 lEfterår på ukrudtets stadium 13-14 (3-4 løvblade) Maks. 1 behandling pr. vækstår. Må ikke anvendes senere end vækststadium 28.
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 0,12-0,24 lForår på ukrudtets stadium 13-14 (3-4 løvblade) Forårsbehandling. Maks. 1 behandling pr. vækstår. Må ikke anvendes senere end vækststadium 28.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,06-0,15 lForår på ukrudtets stadium 00-12 (maks. 2 løvblade) Maks. 1 behandling pr. vækstår. Må ikke anvendes senere end vækststadium 28.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,15 lForår på ukrudtets stadium 13-14 (3-4 løvblade) Maks. 1 behandling pr. vækstår. Må ikke anvendes senere end vækststadium 28.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med DFF om efteråret, kan alle afgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning. Ved såning af vinterraps efter en afgrøde der er behandlet med DFF om foråret, anbefales det at pløje inden såning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   høj  
Virkemåde
Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Ved hudirritation: Søge lægehjælp (P332+P313). Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
DFF
Sikkerhedsdatablad
DFF
Vejledning i Planteværn  2024
Side 225 til 230
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.