Middeldatabasen   18. juli 2024   SEGES Innovation

Middeldatabasen indeholder oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler (pesticider), der bliver eller har været anvendt i Danmark. Databasen vedligeholdes af SEGES Innovation. Data er indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, Dansk Planteværn m.fl.

Muligheder:  
1. Søg midler (simpel søgning)
Her kan du søge efter oplysninger om et bestemt middel ud fra navnet, dele af navnet eller aktivstoffet.
2. Søg midler (avanceret søgning)
Her kan du foretage en mere avanceret søgning efter midler i bestemte grupper, godkendelsestyper osv.
3. Aktuelle priser
Her kan du se den aktuelle pris (pris inkl. afgift ekskl. moms) på de mest anvendte midler. Brug funktionen "Søg midler" til at finde priser på ikke-viste midler.
4. Blandingstabeller
Her kan du se hvilke midler, som kan blandes ved planteværn i de enkelte afgrøder.
5. Godkendte pesticider i Danmark ("positivlisten")
Her kan du se en liste med de pesticider (plantebeskyttelsesmidler), som må besiddes på bedriften.
6. Forbudte midler
Denne liste er medtaget af historiske grunde. Listen er ikke længere fyldestgørende og kan ikke bruges til med sikkerhed at afgøre, om et bestemt middel er forbudt eller ej. Brug i stedet positivlisten, menupunkt 5.
7. Afstandskrav til vandmiljø
Her kan du se afstandskravene til vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for de hyppigst anvendte midler. Brug funktionen "Søg midler" til at finde afstandskrav for ikke-viste midler.
8. Godkendelser til mindre anvendelse ('off-label godkendelser')
Forskellige organisationer har på vegne af avlere søgt godkendelser til mindre anvendelse (tidligere benævnt ’off-label godkendelser’) for forskellige midler - fortrinsvis i mindre afgrøder. Her finder du en liste over disse godkendelser og deres gyldighed.
9. Dispensationer
Forskellige organisationer har på vegne af avlere søgt om dispensation til anvendelse af forbudte eller ikke-godkendte midler - fortrinsvis i mindre afgrøder. Her finder du en fortegnelse over dispensationerne og deres gyldighed.
 

Yderligere information  
For yderligere informationer om plantebeskyttelsesmidler og deres anvendelse, henvises til håndbogen "Vejledning i Planteværn", til temasiden Bekæmpelsesmidler på LandbrugsInfo, til beslutningsstøttesystemet Planteværn Online og til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bemærk  
Trods omhu ved indsamling og indtastning af data påtager SEGES Innovation sig intet ansvar for databasens indhold. Mener du at have fundet en fejl i databasen, bedes du kontakte Jens Erik Jensen, SEGES Innovation, PlanteInnovation.


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.