Sommerfuglelarver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet SEGES Innovation


Frostmålerens larve
Grå knopviklers larve
Hækviklerens larve
Knoporme
Knoporme
Knoporme
Knopviklerens larve
Kålsommerfuglelarver
Larver af møl
Larver af målere
Larver af viklere
Lille frostmålers larve
Lille kålsommerfugls larve
Rød knopviklers larve
Rønnebærmøl-larver
Skarpspidset frugtbladviklers larve
Stor kålsommerfugls larve
Uglelarver
Æbleviklerens larve